Een supermarkt zou het volgende kunnen doen ...
Informatief
Het instellen van een informatie-surveillant, die continue
door de winkel wandelt en weet waar de producten liggen.
(al dan niet met behulp van een iPad)
Nodig (maatschappelijke) organisaties uit voor presentaties in uw winkel.

Waardering
De klant helpen bij het inpakken bij de kassa.
Zorg en zie er op toe dat het personeel technisch juist met de klant
communiceert.
Klant regelmatig om zijn mening vragen betreffende het functioneren van de
winkel en de producten.

Materieel
Van daluren piekuren maken door een meer dan interessante aanbieding.
Bijzondere inbreng van de klant (ideeën) honoreren.
De kassabonnen een waarde geven.

Emotie
Personeel de klant laten groeten.
Kinderen een plakje worst o.i.d. geven.
Het steunen van buurt- en/of landelijke acties bij gebeurtenissen en rampen.

Waardering en emotie
Klachten altijd positief benaderen en voor de klant positief oplossen.
Iemand in een rolstoel, ouderen en mensen moeilijk ter been hulp aanbieden.
etc, etc..