Wilt u met ons meedenken?; heeft u leuke, slimme ideeën of ziet u verbeterpunten?, geef u dan op voor het klantenpanel.

Zo helpt u ons bij het verbeteren van het uw winkelcentrum, het functioneren van de winkeliers en KASSABON-VOORDEEL website,  want alleen samen kunnen wij het succes behouden en versterken.
Er wordt naar gestreefd om elk kwartaal, online overleg te hebben met de deelnemers aan het klantenpanel; de uitkomsten van dit overleg worden in een verslag gepubliceerd.
Voor iedere keer dat u reageert op onze e-mailberichten of een idee inbreng dat kan worden toegepast,
ontvangt u de bewaarwaarde van 5 kassabonnen!

Klik hier om uw slimme ideeën en verbeterpunten aan te bieden.
Verslagen klantenpanel, klik hier.
KLANTENPANEL

AANMELDINGSFORMULIER
K
Ik wil mij graag aanmelden voor ...


Mijn naam is:                      Postcode/huisnr.


Mijn e-mailadres:Eventuele vragen en/of opmerkingen:
Verzenddatum:


KLIK S.V.P. HIER ...KLIK S.V.P. HIER ...